top of page


OGŁOSZENIE

W/S REKRUTACJI DO KLAS SPORTOWYCH

O PROFILU PIŁKA NOŻNA/PIŁKA SIATKOWA

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

 

 

Na podstawie: 

Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. Nr 256,  poz. 2572 z późn. zm.)

Rozporządzenia MEN i S z dnia 15 października 2012r. w sprawie warunków, organizacji oraz działania klas i szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego (Dz. U. z 2012r. poz. 1129)

 

Rozporządzenia MEN i S z dnia 15 maja 2014r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych  typów szkół do innych (Dz. U. 2014 poz. 686)

 

Zarządzenie nr /2016 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2016r. w sprawie harmonogramu terminów postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do klas pierwszych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych , na semestr pierwszy szkół policealnych oraz do klas pierwszych Gimnazjum dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych a rok szkolny 2016/2017 w województwie małopolskim.

 

Uchwały  nr XVI/70/2015 Rady Miejskiej w Grybowie z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie określenia zasad i kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół podstawowych i gimnazjum, dla których Miasto Grybów jest organem prowadzącym.

 

Dyrektor Gimnazjum im. ks. Stanisława Konarskiego w Grybowie ogłasza nabór do klas sportowych o profilu piłka nożna lub piłka siatkowa uczniów z rocznika 2003

Zapisy dla zainteresowanych odbywają się  w sekretariacie szkoły 

w każdy dzień do godziny 15.00

 

Dokumenty do pobrania:

 

Podanie spoza obwodu

 

 

Podanie z obwodu szkoły

 

 

Oświadczenie i zgoda na przetwarzanie danych

 

 

Regulamin klas sportowych 2016

 

 

Rekrutacja 2016-2018

 

 

 

     

bottom of page