top of page

Rada Rodziców w roku szkolnym 2016/2017

Przewodnicząca: : Pani Jolanta Główczyk

Zastępca:  Pani Ewa Liszka

Skarbnik:   Pan Ireneusz Bil

Sekretarz:  Pani Wiletta Sawicka

           Pan Adam Sawicki

bottom of page